• مشتری صرافی نگین
  • پیمانکار شرکت نما تک (طراحی با تیم ما)
  • هزینه طراحی 3.500.000 تومان
  • مدت زمان طراحی 30روز
  • مهارت ها ASP.NET , MVC , Css3 , Html5
  • وضعیت آنلاین (در حال استفاده )
نمایش سایت